RECENT ACTIVITIES
line   14 ธ.ค.2560
   รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวร


   4 พฤศจิกายน 2560
   มช. ส่งกระทงใหญ่ สืบสานประเพณียี่เป็ง “ราชันย์ขวัญหล้า ธ สฤษดิ์”


   8 ตุลาคม 2560
   พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”


   8 กันยายน พ.ศ. 2560
   พิธีมุทิตาจิต บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุงานประจำปี 2560


   9 กันยายน 2560
   ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 25601 2 - 3 - 4 5 6 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น