ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University Alumni Relations Center, THAILAND


RECENT ACTIVITIES
line   22 มกราคม 2561
   งานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560


   22 มกราคม 2561
   พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


   20 มกราคม 2561
   งานราตรีอ่างแก้วนครราชสีมา 2561


   18 มกราคม 2561
   นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


   18 มกราคม 2561
   ปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปี 25601 2 - 3 - 4 5 6 7 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น