RECENT ACTIVITIES
line   18 กันยายน 2561
   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ ผศ.อาคม ตันตระกูล ในโอกาสได้รับการแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์


   14 กันยายน 2561
   ร่วมมุทิตาจิตแก่เลขานุการ ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ประจำปี 2561


   วันที่ 10 กันยายน 2561
   รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากอุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.


   8 กันยายน 2561
   งานสำเภาคืนถิ่น 2561 AccBA With Love “เพราะรัก จึงกลับมา”


   10 กันยายน 2561
   ร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่1 2 - 3 - 4 5 6 7 8 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น