RECENT ACTIVITIES
line   8 กันยายน พ.ศ. 2560
   พิธีมุทิตาจิต บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุงานประจำปี 2560


   9 กันยายน 2560
   ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2560


   8 กันยายน 2560
   กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ระยะทาง 822 กิโลเมตร


   4 กันยายน 2560
   มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์


   1 กันยายน 2560
   สานสัมพันธ์ ลูกช้าง มช. จังหวัดแพร่1 2 - 3 - 4 5 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น