RECENT ACTIVITIES
line

ชมรมนักศึกษาเก่า

3 มิถุนายน
ชมรมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ กว่า 400 คน ที่เข้าการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี

9 มิถุนายน 2561
ขอแสดงความยินดี กับ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นักศึกษาเก่ารหัส 2106103 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ที่ได้รับการการลงคะแนนเสียงรับรอง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 - 2563
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 เมษายน 2561
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมทั้งหมด»NEWS
line


     ขอแสดงความยินดี กับ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นักศึกษาเก่ารหัส 2106103 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ที่ได้รับการการลงคะแนนเสียงรับรอง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 - 2563
     สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญนักศึกษาเก่า มช. ทุกท่านลงทะเบียนใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ในวันที่ 2 - 8 มิ.ย.61ที่ www.cmualumni.or.th
     รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561–2563
     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ
     ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
     งานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560
     พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
     งานราตรีอ่างแก้วนครราชสีมา 2561
     ปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปี 2560

อ่านข่าวทั้งหมด »


LINK
line

CMU

CMU MIS

CMU SIS

Facebook

เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น