RECENT ACTIVITIES
line

งานราตรีอ่างแก้วนครราชสีมา

20 มกราคม 2561
งานราตรีอ่างแก้วนครราชสีมา 2561
นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 มกราคม 2561
นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ

18 มกราคม 2561
ปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปี 2560

ภาพกิจกรรมทั้งหมด»NEWS
line


     งานราตรีอ่างแก้วนครราชสีมา 2561
     ปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปี 2560
     นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
     ลำดับการถ่ายรูปหมู่ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561
     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอเชิญร่วมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา "หมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา" ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2561
     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561
     คณะศึกษาศาสตร์ มช. เตรียมจัดกิจกรรม ฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา
     เชิญร่วมงานราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 ชมดนตรี เพลินลีลาศ กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ เสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2560
     นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2560

อ่านข่าวทั้งหมด »


LINK
line

CMU

CMU MIS

CMU SIS

Facebook

เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น