ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University Alumni Relations Center, THAILAND
RECENT ACTIVITIES
line

ศ.ดร.วิภาดา

10 กรกฎาคม 2561
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุลรับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561
สมาคมนักศึกษาเก่า

12 กรกฎาคม 2561
สมาคมนักศึกษาเก่า มช. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
มอบเงินสมทบกองทุนนางสาวธีรยา

2 กรกฎาคม 2561
มอบเงินสมทบกองทุนนางสาวธีรยา วิสิทธิ์พานิช

ภาพกิจกรรมทั้งหมด»NEWS
line


     เส้นทางแห่งความทรงจำรับน้องรถไฟ 2561
     ขอแสดงความยินดี กับ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นักศึกษาเก่ารหัส 2106103 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ที่ได้รับการการลงคะแนนเสียงรับรอง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 - 2563
     สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญนักศึกษาเก่า มช. ทุกท่านลงทะเบียนใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ในวันที่ 2 - 8 มิ.ย.61ที่ www.cmualumni.or.th
     รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561–2563
     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ
     ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
     งานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560
     พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
     งานราตรีอ่างแก้วนครราชสีมา 2561

อ่านข่าวทั้งหมด »


LINK
line

CMU

CMU MIS

CMU SIS

Facebook

เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น