RECENT ACTIVITIES
line

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 กันยายน 2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงเจตนารมณ์การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายในมหาวิทยาลัยเด็ดขาด เริ่ม 1 ตุลาคมนี้
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

18 กันยายน 2561
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ ผศ.อาคม ตันตระกูล ในโอกาสได้รับการแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมมุทิตาจิตแก่เลขานุการ

14 กันยายน 2561
ร่วมมุทิตาจิตแก่เลขานุการ ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมทั้งหมด»NEWS
line


     เชิญร่วมงาน ..Sriphat Health Expo 2018 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 07.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
     มช.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สืบสานประเพณี “ลูกช้างขึ้นดอย” 8 ก.ย.นี้
     ระบบลงทะเบียนบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     เส้นทางแห่งความทรงจำรับน้องรถไฟ 2561
     ขอแสดงความยินดี กับ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นักศึกษาเก่ารหัส 2106103 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ที่ได้รับการการลงคะแนนเสียงรับรอง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 - 2563
     สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญนักศึกษาเก่า มช. ทุกท่านลงทะเบียนใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ในวันที่ 2 - 8 มิ.ย.61ที่ www.cmualumni.or.th
     รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561–2563
     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ
     ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อ่านข่าวทั้งหมด »


LINK
line

CMU

CMU MIS

CMU SIS

Facebook

เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น