ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University Alumni Relations Center, THAILAND


RECENT ACTIVITIES
line   13 เมษายน 2561
   ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   31 มีนาคม 2561
   ราตรีอ่างแก้วจังหวัดพะเยา


   26 มีนาคม 2561
   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่า มช. คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ


   17 กุมภาพันธ์ 2561
   ราตรีอ่างแก้ว มช. พิษณุโลก


   2 กุมภาพันธ์ 2561
   ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร1 - 2 - 3 4 5 6 7 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น