RECENT ACTIVITIES
line   18 มกราคม 2561
   ปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปี 2560


   10 มกราคม 2561
   วันที่ระลึก "วันทรงดนตรี"


   14 ธ.ค.2560
   รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวร


   4 พฤศจิกายน 2560
   มช. ส่งกระทงใหญ่ สืบสานประเพณียี่เป็ง “ราชันย์ขวัญหล้า ธ สฤษดิ์”


   8 ตุลาคม 2560
   พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”1 - 2 - 3 4 5 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น