RECENT ACTIVITIES
line   16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
   สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ,สมาคมนักศึกษาเก่า มช.กรุงเทพฯ และ สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างส้วมประจำบ้านตามแนวพระราชดำริ


   9 พฤศจิกายน 2561
   รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม ต้อนรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลูกช้างรหัส 12


   31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
   คณะกรรมการบัณฑิต มช. รุ่น 52 มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   27 ตุลาคม พ.ศ. 2561
   พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561


   20 กันยายน 2561
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงเจตนารมณ์การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายในมหาวิทยาลัยเด็ดขาด เริ่ม 1 ตุลาคมนี้1 - 2 - 3 4 5 6 7 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น