RECENT ACTIVITIES
line   10 กันยายน 2561
   ร่วมพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   8 กันยายน 2561
   นักศึกษาเก่าเข้าร่วมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561


   8 กันยายน 2561
   ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561


   7 กันยายน 2561
   ร่วมต้อนรับนักปั่นกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ–เชียงใหม่


   6 กันยายน 2561
   คณะแพทยศาสตร์ มช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ ผศ.อาคม ตันตระกูล ในโอกาสได้รับการแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์1 - 2 - 3 4 5 6 7 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น