RECENT ACTIVITIES
line   4 กันยายน 2560
   มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์


   1 กันยายน 2560
   สานสัมพันธ์ ลูกช้าง มช. จังหวัดแพร่


   31 กรกฏาคม 2560
   โครงการ “ลูกช้าง เดิน วิ่ง ปั่น ร่วมกันรักษ์สุขภาพ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


   31 กรกฎาคม 2560
   รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า มช. รุ่นที่ 4 ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของรุ่น


   22 กรกฎาคม 2560
   ต้อนรับนักศึกษาใหม่ มช. รหัส 60 ที่เดินทางมากับขบวนรถไฟ1 - 2 - 3 4 5 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น