VDO
line   กิจกรรม : รายการพิเศษ 5 ทศวรรษ มช.
        รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ช่วงที่ 4


   กิจกรรม : ฮับน้องขึ้นดอยโตยฮอยครูบาฯ 2557
         โดย.....รายการ อนุวัติจัดให้รับน้องขึ้นดอย มช. 57 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา


   กิจกรรม : ฮับน้องขึ้นดอยโตยฮอยครูบาฯ 2556
        Teaser by: ทีมงาน CMU trekking 20131 2 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น