VDO
line   กิจกรรม : ลูกช้างสัมพันธ์ ทัวร์ มช.
        เทปแรก ทัวร์ มช. กับท่าน รศ. นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
ดำเนินรายการโดย รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


   กิจกรรม : CMU Freshy Cheer Show Night 2015
        The Best Night


   กิจกรรม : รายการพิเศษ 5 ทศวรรษ มช.
        รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ช่วงที่ 1


   กิจกรรม : รายการพิเศษ 5 ทศวรรษ มช.
        รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ช่วงที่ 2


   กิจกรรม : รายการพิเศษ 5 ทศวรรษ มช.
        รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ช่วงที่ 31 - 2 - LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น