ข่าวหน้า 1  |  คุยกับ บก.  |   สารจากนายกสมาคม  |  สารจากอธิการบดี  |  ข่าวสังคมลูกช้าง  |  คอลัมน์ข่าว  |  รายนามผู้บริจาค

ข่าวสังคมลูกช้าง


                  
สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยแม้จะเว้นระยะขาดช่วงไปนานนิดหน่อย ข่าวสังคมลูกช้างฉบับนี้ก็ทดลองนำเสนอข่าวคราวความเป็นไปของพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ลูกช้างในแนวใหม่ โดยไม่แยกเป็นรหัส ตามข้อเสนอแนะของลูกช้างบางท่าน (นัยว่าเป็นการบังคับให้ทุกท่านต้องตามอ่านทุกตัวอักษร ไม่เลือกอ่านเฉพาะรหัสของตัวเอง) อ่านแล้วมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็เสนอแนะไปได้ คำแนะนำติชมของทุก ๆ ท่านมีค่าต่อคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงให้ข่าวสารลูกช้างมีสาระคุณค่ามากยิ่ง ๆ ขึ้น …

โดย ธีระ 118024    

                  ก่อนอื่นคณะกองบรรณาธิการก็ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งเมื่อทราบว่าสมาคมขัดสนเงินทุนก็รีบสนับสนุน ได้แก่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ (รหัส 07) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มช. ที่เห็นความสำคัญของข่าวสารลูกช้างผลักดันให้มหาวิทยาลัยให้งบประมาณสนับสนุนการจัดทำข่าวสารลูกช้างอีก 20,000 บาท… พี่แว่นทิพย์ นิมมานเหมินทร์ (รหัส 08) ผู้ดำเนินการ Trans World Education สนับสนุน 10,000 บาท คุณจงกล รัชนกุล ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ (รหัส 15) เจ้าของสีเจบีพี สนับสนุน 10,000 บาท… คุณดรุณี วัชราเรืองวิทย์ (รหัส 11) ในนามศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ เคมี รหัส 11 บริจาค 5,000 บาท… ชมรมนักศึกษาเก่า มช. จ.น่าน โดย อ.สมเดช อภิชญกุล (รหัส 08) ประธานชมรมบริจาค 3,000 บาท… อ.สมเจตน์ วิมลเกษม (รหัส 18) โรงเรียนสตรีศรีน่านบริจาค 2,000 บาท… พี่ประไพพรรณ รัฐอมฤต (รหัส 07) นสพ.บางกอกโพสต์บริจาค 1,000 บาท… ชมรมศิษย์เก่า มช. จ.ลพบุรี โดย นพ.ชัยพร กันทา (รหัส 12) ประธานชมรม บริจาค 1,500 บาท… คณะกรรมการบัณฑิต มช. รุ่น 34 บริจาค 50,000 บาท และบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล บริจาค 20,000 บาท… รวมทั้งท่าน ผอ.นสพ.เชียงใหม่นิวส์ คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว (รหัส 24) ที่แจ้งความจำนงค์ไปว่าถ้ากองบรรณาธิการขัดสนเงินทุนในการจัดพิมพ์ ท่านก็จะรับพิมพ์ข่าวสารลูกช้างให้ในราคาเท่าเงินทุนที่ทางสมาคมมี… และทราบว่าท่านก็ช่วยรับพิมพ์ นสพ.อ่างแก้ว ให้น้อง ๆ สื่อสารมวลชนในวงเงินเท่าที่ภาควิชาจะมีให้… ซึ่งน้ำใจจากทุกท่านที่เอ่ยนามมานี้ รวมทั้งท่านที่เคยบริจาคเงินและได้รับการตีพิมพ์รายชื่อไปแล้ว ก็ทำให้ข่าวสารลูกช้างสามารถคงอยู่ได้โดยไม่ขาดตอน ก็ขอขอบพระคุณอีกครั้ง…

                  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. และเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจบบอร์ดศัลยศาสตร์ออร์โธปิคิดส์ จาก มช. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการพัฒนาสังคม (ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน) จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ก็นับเป็นความภูมิใจของชาว มช. … เช่นเดียวกัน รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (รหัส 11) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี 2543 สาขานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย… ในขณะที่ รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ (รหัส 13) จากคณะวิทยาศาสตร์ มช. ก็ได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ… ส่วน พตอ.ภาณุรัตน์ มีเพียร (รหัส 11) รองผู้บังคับการนครบาล 6 อดีต ผกก.มือปราบของ สภอ.แม่สาย… และน.ส.วรลักษณ์ สุธีรวรรธนา สาวมนุษย์ศาสตร์ (รหัส 27) แห่งคณะเกษตรศาสตร์ มช. ก็เข้ารับครุฑทองคำจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2543 ของจังหวัดเชียงราย และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามลำดับ… ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้ง…

                  ในการเลือกตั้ง สว. ที่ผ่านมาก็ทราบว่ามีศิษย์เก่าลูกช้างหลายท่านได้รับการเลือกตั้ง เข้าไปทำหน้าที่อันทรงเกียรติในรัฐสภา รวมทั้ง คุณโอภาส รองเงิน (รหัส 12) จากพัทลุง… ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง ส่วนท่านที่พลาดหวังจากการเลือกตั้ง สว. ก็ยังมีการเมืองสนามอื่น โดยเฉพาะการเลือกตั้งใหญ่ สส. และช่องทางอื่นที่ท่านจะทำประโยชน์ให้สังคมประเทศชาติอีกมาก ก็ขอเอาใจช่วย…

                  ในแวดวงนักปกครองก็ต้องขอแสดงความชื่นชมในสปิริตเลือดสีม่วงอันเข้มข้นของพ่อเมืองระยอง สุรอรรถ ทองนิรมล (รหัส 08) ที่นอกจากจะเป็นประธานจัดงานรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส และพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า มช. ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ณ หอประชุม วปอ. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2543 ที่ผ่านมา ได้อย่างยิ่งใหญ่ ในฐานะนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. กรุงเทพแล้ว… ยังทราบว่าพี่สุรอรรถมีโครงการจะจัดพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า มช. ภาคตะวันออก และจัดกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 เพื่อหาเงินให้มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2543 ปลายปีนี้อีกด้วย ก็ขอแจ้งให้นักกอล์ฟทั้งหลายเตรียมฝึกซ้อมฝีมือรอ… ส่วนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปานชัย บวรรัตนปราณ (รหัส 11) ในฐานะประธานชมรมนักศึกษาเก่า มช. จ.ตาก ก็เป็นประธานจัดงานลูกช้างแรลลี่เส้นทางตากแม่สอด และงานราตรีอ่างแก้ว จังหวัดตาก ณ โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลส์ เมื่อปลายเดือนมกราคม 2543 ที่ผ่านมา โดยมีลูกช้างไปร่วมงานกันมากมาย ทราบว่าเมื่อย้ายไปอยู่จังหวัดแพร่ ท่านก็รับเป็นประธานชมรมศิษย์เก่า มช. จังหวัดแพร่… เช่นเดียวกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเทอดศักดิ์ กรรณสูตร (รหัส 09)… ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มานิต วัฒนเสน (รหัส 14)… ท่านปลัดจังหวัดเชียงราย ประยูร วงษ์วานิช (รหัส 09) ที่รับเป็นประธานชมรมศิษย์เก่า มช. จังหวัดอุทัยธานี พังงา และเชียงราย ตามลำดับ เพื่อกระตุ้นให้ศิษย์เก่า มช. ในแต่ละจังหวัดได้รวมตัวและทำกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงของชาวมช. ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น… สำหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พยูณ มีทองคำ แม้งานในฐานะพ่อเมืองจะมีเยอะ แต่ในฐานะลูกช้างรุ่นอาวุโสก็รับเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และสนับสนุนให้การจัดงานราตรีอ่างแก้วภาคกลาง ครั้งที่ 23 ซึ่งชมรมนักศึกษาเก่า มช. จ.สิงห์บุรี โดย นพ.วุฒิชัย กิตติภาดากุล (รหัส 28) ประธานชมรมรับเป็นประธานจัดงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2543 ที่ผ่านมา จนสำเร็จลุล่วงได้ดี… ส่วนลูกช้างอาวุโสอีก 2 ท่านได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เรียบ นราดิศร และรองผู้ว่าสุกิจ เจริญรัตนกุล (รหัส 14) ก็กำลังพยายามพัฒนา และโปรโมทให้เมืองลำพูนเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งและจะจัดงานเทศกาลลำไย จ.ลำพูน วันที่ 14 - 23 กรกฎาคม 2543 นี้ ผู้ที่อยากชิมลำไยอร่อยก็ขอเชิญที่สนามกีฬาจังหวัดลำพูน… ส่วนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อมรพันธ์ นิมานันท์ (รหัส 11) และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี (รหัส 09) ตอนนี้ก็พ้นภาระมอบถ่ายหน้าที่ประธานชมรมนักศึกษาเก่า มช. ให้ท่านอื่นสานต่อ แต่ก็ทราบว่าทั้งสองท่านก็มีภาระงานของจังหวัดคล้าย ๆ กันคือ งานด้านพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะท่านรองฯ อมรพันธ์ ซึ่งในช่วงประชุม ADB ที่เชียงใหม่ เดือนที่ผ่านมา ก็ทราบว่าต้องปวดหัวกับบรรดาสารพัดม๊อบที่มาประท้วงเปลืองยาแก้ปวดหัวไปหลายเม็ด… เช่นเดียวกับ พล.ต.ต.พันธุ์วัฒน์ ศรีวาลัย (รหัส 10) ผบ.อำนวยการตำรวจภูธร ภาค 5 และ อ.เทอดศักดิ์ โกไสยกานนท์ (รหัส 13) รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ มช. ซึ่งรับผิดชอบด้านสถานที่หอประชุมใหญ่ มช. ที่เป็นสถานที่จัดประชุม…

                  ในการออกตระเวณเยี่ยมเยียนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเหนือ ตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย เมื่อวันที่ 14 - 17 มีนาคม และศิษย์เก่าภาคกลางตอนบน 8 จังหวัดได้แก่ อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2543 ที่ผ่านมานั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า ซึ่งนำทีมโดยท่านอธิการบดี ศ.นพ.โชติ ธีตรานนท์ ก็ต้องขอขอบคุณประธานชมรมนักศึกษาเก่า และลูกช้างในแต่ละจังหวัด ซึ่งให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างดี บรรยากาศของการพบปะเป็นไปอย่างอบอุ่นประทับใจ ศิษย์เก่าลูกช้างในแต่ละจังหวัดที่มีโอกาสมารวมตัวพบปะสังสรรค์ และรับฟังสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย นโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบทบาทของสมาคมนักศึกษาเก่าที่จะมีต่อมหาวิทยาลัย ในขณะที่ทีมผู้บริหารจาก มช. ก็มีโอกาสได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ในการที่ศิษย์เก่าทั่วประเทศจะมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งบทบาทที่ มช. ควรจะมีต่อชุมชนท้องถิ่นในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละจังหวัดที่ขอรายงานให้ลูกช้างอื่น ๆ ได้รับทราบมีดังต่อไปนี้

จังหวัดลำปาง…

                  มีการจัดงานลูกช้างสังสรรค์ปี 2000 ขึ้น ณ ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2543 โดยรองผู้ว่าสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี (รหัส 09) เป็นประธานจัดงาน และมีการส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. จ.ลำปาง จาก นพ.สุรทัศน์ พงศ์นิกร (รหัส 10) ผอ.ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จ.ลำปาง ให้แก่ คุณณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ (รหัส 19) ผจก. หน่วยพัฒนาศักยภาพชุมชนการไฟฟ้าแม่แมาะ บรรยากาศของงานเป็นไปอย่างอบอุ่นสนุกสนานมีลูกช้างหลานช้างไปร่วมงานเกือบ 300 คน… และจากการสอบถามท่านนายกสมาคมคนใหม่ ในโอกาสที่คณะผู้บริหารจาก มช. ไปเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ก็ทำให้ทราบว่าเฉพาะที่แม่เมาะก็มีศิษย์เก่าลูกช้างจากคณะต่าง ๆ ทำงานอยู่เกือบ 200 คน โดยมีคุณธีรศักดิ์ ดุลย์วิทย์ หนุ่มวิศวะรหัส 13 ในฐานะ ผอ.กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะเป็นพี่ใหญ่ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวลูกช้างที่ต้องการ แวะเข้าไปเยี่ยมชมเหมืองแม่เมาะเชิญติดต่อได้… และในการพบปะกับศิษย์เก่าลูกช้างในจังหวัดลำปาง ก็ต้องขอขอบคุณ คุณเสียงพิณ อิศรางกูร ณ อยุธยา (รหัส 21) เจ้าของโรงแรมพิณโฮเต็ล ที่สนับสนุนสถานที่ และอาหารกลางวันในการจัดเลี้ยงต้อนรับ… ซึ่งในการพบปะสังสรรค์ครั้งนี้ คุณธรรมรักษ์ พิชญกุล (รหัส 09) ผู้จัดการ หจก. ณรงค์ชัย และอดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. จ.ลำปาง ก็มอบกระป๋องออมสิน 40 ปี 40 ล้าน บรรจุเงิน 660 บาท ให้กับท่านอธิการบดี เพื่อเข้ามูลนิธิพัฒนา มช. เป็นกระป๋องแรกของจังหวัดลำปางก็ขอขอบคุณ…

จังหวัดแพร่…

                  ประธานชมรมนักศึกษาเก่า มช. จ.แพร่ (คนเก่า) คุณอธิคม จันทรศัพท์ (รหัส 19) แม้จะโดนย้ายไปเป็นนายอำเภอที่แม่จริม จ.น่าน แต่ด้วยสปิริตลูกช้างที่แรงกล้าก็ได้นัดหมายศิษย์เก่าลูกช้างในจังหวัดแพร่ พบปะต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ร้านอาหารบ้านฝ้าย พร้อมกับมอบเงินในนามชมรมศิษย์เก่า มช. จ.แพร่ สมทบกองทุน 40 ปี มช. 5,000 บาท… โดยมีหนุ่มใหญ่ ใจสปอรต์ คุณสุรศักดิ์ กสิณฤกษ์ (รหัส 10) เจ้าของร้านสวนอาหารบ้านฝ้ายรับเป็นเจ้าภาพอาหารจัดเลี้ยงรวมทั้งเป็นไกด์กิตติมศักดิ์พาคณะเที่ยวชมเมืองแพร่ ก็ขอขอบคุณ… พี่สุรศักดิ์ก็ฝากให้แจ้งแก่พี่ ๆ น้อง ๆ ชาว มช.ว่าผ่านไปทางเมืองแพร่ เชิญแวะทานอาหารที่สวนอาหารบ้านฝ้ายพร้อมเดินเที่ยวชมศูนย์วัฒนธรรม จ.แพร่ ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันได้ และขอให้เแจ้งว่าเป็นลูกช้าง มช. จะได้ส่วนลดพิเศษ… และตอนนี้ลูกช้างในจังหวัดแพร่ก็ได้ท่านรองผู้ว่าปานชัย บวรรัตนปราน (รหัส 11) มาเป็นประธานชมรมก็คิดว่ากิจกรรมของลูกช้างแพร่คงจะคึกคักยิ่งขึ้น… เพราะมีศิษย์เก่าลูกช้างที่เป็นผู้ใหญ่ของจังหวัดอีกมากอาทิเช่น พี่เอนก คุ้มพงษ์ (รหัส 08) นายอำเภอเมืองแพร่… อ.ถนอม อินกัน ผอ.สามัญศึกษาจังหวัด… อ.ทองอินทร์ ไชยนวรัตน์ ผอ.โรงเรียนพิริยาลัยแพร่… นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกูล ผอ.รพ.แพร่รวมแพทย์… คุณศักดิ์ชัย ภูริสัตย์ (รหัส 11) ปฏิรูปที่ดินจังหวัด… พตท.สุเมธ ก้อนคำ (รหัส 23) สวส. สภอ.ร้องกวาง และคุณสมภพ ปทุมพงศ์ (รหัส 11) ผจก. โรงอบใบยาเด่นชัย เป็นต้น…

จังหวัดน่าน…

                  ก็ต้องขอขอบคุณ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน สมเดช อภิชญกุล (รหัส 08) ประธานชมรมนักศึกษาเก่า มช. น่าน ที่เป็นหัวเรือใหญ่นัดพี่น้องชาว มช. ในจังหวัดน่านให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มช. เป็นอย่างดี… และด้วยสปิริตเลือดสีม่วงอันเข้มข้นก็ทราบว่า ชาวลูกช้างในจังหวัดน่านก็พร้อมใจกันยกให้พี่สมเดช เป็นประธานชมรมนักศึกษาเก่าตลอดกาล นอกจากให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้ว ชมรมศิษย์เก่า มช. จังหวัดน่านยังมอบเงินสมทบกองทุน 40 ปี อีกจำนวน 2,000 บาท… และมอบเป็นทุนดำเนินการของสมาคมนักศึกษาเก่า มช. 3,000 บาท… โดยมี อ.สมเจตน์ วิมลเกษม หนุ่มมนุษย์ (รหัส 18) แห่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน มอบสมทบให้กับสมาคมนักศึกษาเก่าอีก 2,000 บาท ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง… รวมทั้งผู้บริจาครายใหญ่ สส.พูนสุข โลหะโชติ (รหัส 20) บริจาคให้กองทุน 40 ปี มช. อีก 20,000 บาท… แต่ผู้ที่ก่อให้เกิดความแปลกใจกับชาวลูกช้าง ในงานเลี้ยงรับรองได้แก่พี่ประไพพรรณ รัฐอมฤต (รหัส 07) พี่ใหญ่ใจบุญแห่ง นสพ.บางกอกโพสต์ ซึ่งหนีความวุ่นวายไปมีไร่ส้มเล็ก ๆ อยู่ที่ จ.น่าน และแอบไปเที่ยวแจกทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ได้เข้ามาร่วมงานด้วยและมอบเงินสมทบการดำเนินกิจกรรม ของสมาคมนักศึกษาเก่า อีก 1,000 บาท ก็ขอขอบพระคุณอีกครั้ง…

จังหวัดพะเยา…

                  อ.รัศมี บ้านกลาง (รหัส 18) อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนพะเยาพานิชย์การเทคโนโลยี ประธานชมรมนักศึกษาเก่า มช. จังหวัดพะเยา… ร่วมกับ อ.อุทิศ วิไลแก้ว (รหัส 19) ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพะเยา และบรรดาลูกช้างในจังหวัดพะเยา ก็ร่วมพบปะและให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มช. ณ โรงเรียนพะเยาวิทยาคม… และทราบว่าพี่เฉลิมชัย วรวุฒิพุทธพงค์ (รหัส 09) ก็ย้ายไปเป็นปลัดจังหวัดพะเยา ก็คงจะทำให้กิจกรรมของชาวลูกช้างพะเยาคึกคักขึ้น…

จังหวัดเชียงราย…

                  ศิษย์เก่าลูกช้างเชียงรายยุคที่มีพี่ประยูร วงษ์พานิช (รหัส 09) ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานชมรมก็มีการรวมกลุ่มได้คึกคัก ในการจัดงานพบปะสังสรรค์ลูกช้างเชียงรายกับผู้บริหาร มช. ณ โรงแรมลิตเติ้นดั้ก วันที่ 18 มีนาคม 43 ที่ผ่านมาก็มีลูกช้างสาขาอาชีพต่าง ๆ ไปร่วมงานกันมากมาย… และทำให้ทราบว่าลูกช้างโดยเฉพาะสายรัฐศาสตร์ก็รับราชการในตำแหน่งสำคัญ ๆ ของเชียงรายกันมากมาย… อาทิ คุณธานินทร์ สุภาแสน (รหัส 16) เป็นนายอำเภอแม่สาย รวมทั้งเป็นประธานชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์เชียงราย… คุณชูชาติ กีฬาแปง (รหัส 16) เป็นนายอำเภอแม่จัน… พตท.ทองเหมาะ ลาลาภ (รหัส 16) เป็นรองผกก. ตม. แม่สาย… คุณบรรลือศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (รหัส 09) เป็นนายอำเภอเทิง… แต่ที่พิเศษได้แก่ ท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงราย พตอ. อรรถกิจ กรณ์ทอง ซึ่งเล่าความหลังให้ฟังว่าเลือด มช. ของท่านเข้มข้นเพราะเคยสอบเข้า มช. ถึง 3 ครั้ง ตั้งแต่รัฐศาสตร์ รหัส 15 มนุษย์ศาสตร์ รหัส 32 แต่มาจบ ป.โท รัฐศาสตร์ รุ่น 1 รหัส 33… และในงานสังสรรค์ คุณพิมพา ชินเมธีพิทักษ์ (รหัส 13) ที่ปรึกษาชมรมก็มอบเงินเข้ากองทุน 40 ปี จำนวน 10,000 บาท… และคุณนาวี เลาหพงษ์สิต (รหัส 13) อดีตประธานชมรมฯ ก็มอบกระป๋องออมสิน 40 ปี มูลค่า 300 บาท ให้กองทุนด้วย… ในขณะที่คุณอุดมศักดิ์ คำมูล หนุ่มเกษตรแห่งร้านครัวนายไม้ ก็นำอาหารมาช่วยเสริมในงาน… นอกจากนั้นท่านนายอำเภอแม่สาย ธานินทร์ สุภาแสน พร้อมลูกช้างในแม่สายก็เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเลี้ยงคณะจาก มช. ที่แม่สายอีกมื้อก็ขอขอบคุณ…

จังหวัดอ่างทอง…

                  นพ.ทศพร ศรีสุพรรณ (รหัส 10) พร้อมชาวลูกช้างจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มช. อย่างอบอุ่น และมอบเงินสมทบกองทุน 40 ปี มช. จำนวน 10,000 บาท ก็ขอขอบคุณ… ในขณะที่พี่พีรไสว รัตนเอกวาที (รหัส 08) ปลัดจังหวัดอ่างทอง ก็ถือโอกาสเล่าความหลังความประทับใจครั้งสมัยเรียน มช. ให้คณาจารย์ มช. และพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวลูกช้างฟัง ซึ่งทุกคนได้ฟังแล้วก็ยิ่งเพิ่มความรักที่มีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ขอปรบมือในสปิริต…

จังหวัดสิงห์บุรี…

                  นพ.วุฒิชัย กิตติภาดากุล (รหัส 28) แห่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ ประธานชมรมก็ได้เป็นแม่งานจัดงานราตรีอ่างแก้วภาคกลาง ครั้งที่ 23 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2543 ที่ผ่านมา โดยมีศิษย์เก่าลูกช้างจากจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และอุทัยธานี ไปร่วมงานอย่างคับคั่ง… งานราตรีอ่างแก้วภาคกลางก็นับเป็นงานที่แสดงถึงความรัก ความสามัคคี และรวมพลังของลูกช้างจาก 6 จังหวัด ใกล้เคียงกันดังกล่าว ที่หมุนเวียนกันรับเป็นเจ้าภาพจัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นตัวอย่างการรวมพลังที่ดีที่ลูกช้างภาคอื่น ๆ น่าจะทำตามอย่าง… และในการจัดงานครั้งที่ 23 นี้ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากลูกช้างอาวุโส ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พยูณ มีทองคำ… แถมด้วยการที่ท่านได้กรุณามอบเหรียญหลวงพ่อแพ เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสิงห์บุรี ให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ไปเยี่ยมเยียน นอกเหนือจากการที่ทางชมรมฯ มอบเงินให้กองทุน 40 ปี จำนวน 10,000 บาท ก็ขอขอบพระคุณอีกครั้ง… รวมทั้งต้องขอขอบคุณอดีตประธานชมรมฯ คุณเพ็ญจันทร์ ศิริพานิชกร (รหัส 19) ที่แม้งานในฐานะกรรมการผู้จัดการ หจก. โตโยต้าสิงห์บุรีจะยุ่งวุ่นวาย เพราะมีหลายสาขา แต่ก็ยังปลีกเวลามานำคณะจากเชียงใหม่ทัวร์เมืองสิงห์บุรี และเลยไปถึงลพบุรีร่วมกับน้องมะเหมี่ยว ธรรนารี สุวัฒนพิเศษ สาวสื่อสารมวลชน (รหัส 35) แห่ง อสมท. สิงห์บุรี ผู้สดใสร่าเริง… และท่านศึกษาธิการอำเภออินทร์บุรี อ.อำนวย พิศาลบวรศักดิ์ (รหัส 23)… และข่าวสังคมลูกช้างก็ขอแสดงความยินดีย้อนหลัง ให้กับท่านประธานชมรมลูกช้างสิงห์บุรี นพ.วุฒิชัย กิตติภาดากุล และอดีตประธานชมรมฯ เพ็ญจันทร์ สิริพานิชกรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาศาลสมทบประจำจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่า มช. เราผลิตลูกช้างที่มีคุณภาพสังคมให้การยอมรับ… ในขณะที่ขอปรบมือให้กับความสำเร็จและสปิริตเลือดสีม่วงอันเข้มข้นของคุณชารี ตั้งจีรวงษ์ ศิษย์เก่าลูกช้างคณะวิทยาศาสตร์ (รหัส 15) แต่ไปได้ดีประสพความสำเร็จจากการตั้งโรงงานผลิตรองเท้าส่งออก และจำหน่ายในประเทศยี่ห้อ CHALEE ที่แม้แต่เสื้อของพนักงานก็เป็นสีม่วง และทราบว่าเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญในงานของชมรมฯ รวมทั้งบริจาครองเท้าให้เป็นรางวัลในการจัดงานราตรีอ่างแก้ว จำนวนมากตลอดมา… เช่นเดียวกับ คุณจงกล รัชนูกูล อดีตประธานศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ รุ่น 115 เจ้าของสีเจบีพี ที่เป็นสปอนเซอร์สำคัญให้สมาคมใหญ่ตลอดมา…

จังหวัดลพบุรี…

                  ศิษย์เก่า จังหวัดลพบุรีภายใต้การนำของ นพ.ชัยพร กันกา (รหัส 12) ผอ.ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง เขต 2 ก็นับเป็นชมรมฯ อีกจังหวัดที่มีข่าวและการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง… โดยเฉพาะเมื่อได้ นพ.เกษม ใช้คล่องกิจ อดีตลูกช้างนักกิจกรรม (รหัส 29) เป็นผู้ประสานงาน… และก็ต้องขอขอบคุณชมรมที่มอบเงินสมทบกองทุน 40 ปี มช. จำนวน 10,000 บาท และส่งเงินไปสนับสนุนช่วยการดำเนินกิจกรรมของสมาคมใหญ่ 1,500 บาท…

จังหวัดชัยนาท…

                  ท่าน ผอ. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด อ.สมชาย เทศเมือง ได้เป็นแม่งานในการประสานงานศิษย์เก่า มช. ในจังหวัดชัยนาทให้การต้อนกรับคณะจาก มช. … โดยมีนพ.สุรศักดิ์ เหล่าสุวรรณ ลูกช้างอาวุโส (รหัส 07) และศรีภรรยา มยุรี เหล่าสุวรรณ ลูกช้างพยาบาล (รหัส 10) เจ้าของสถานพยาบาลสุรศักดิ์การแพทย์ เสียสละเวลาเป็นไกด์กิตติมศักดิ์นำคณะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท พร้อมกับบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุน 40 ปี มช. อีก 2,000 บาท ก็ขอขอบพระคุณในน้ำใจ…

จังหวัดอุทัยธานี…

                  ก็ต้องขอขอบคุณคุณจักรกฤช ศีลาเจริญ หนุ่มมนุษยศาสตร์ (รหัส 16) เจ้าของและผจก.ห้วยป่าปกรีสอร์ท ที่เป็นผู้ประสานงานคนสำคัญทำให้ลูกช้างในอุทัยธานีได้มีการรวมตัวกัน และพบปะแลกเปลี่ยนข้อมุลข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารจาก มช. วันที่ 20 เมษายน 43 ที่ผ่านมา… รวมทั้งคุณจักรกฤษ ยังได้มอบเงินส่วนค่าที่พักของคณะผู้บริหารจาก มช. มูลค่า 4,500 บาท กลับเข้าสมบทกองทุน 40 ปี มช. … และสละเวลานำคณะจาก มช. เที่ยวชม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญร่วมกับ อ.แท้ คงห้วยรอบ ศิษย์เก่าอาวุโสจากคณะศึกษาศาสตร์ อดีตประธานชมรมฯ จ.อุทัยธานี ก็ขอขอบคุณ… และในงานพบปะสังสรรค์คืนดังกล่าว ลูกช้างที่มาในงานก็พร้อมใจกันเลือกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พี่เทอดศักดิ์ กรรณสูตร (รหัส 09) เป็นประธานชมรมคนใหม่ ก็หวังว่ากิจกรรมของชาวลูกช้างในอุทัยธานีก็คงจะคึกคักอีกครั้ง… รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับลูกช้างคนเก่ง นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี (รหัส 23) ผอ.โรงพยาบาลทัพทันที่บริหารโรงพยาบาลจนได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการพัฒนาระบบบริการระดับเขตปี 2538… ทำงานดีอย่างนี้ พี่เทพนฤมิตร เมธนาวิน (รหัส 10) นายแพทย์ สสจ. อุทัยธานี ก็ยิ้มแก้มปริเพราะไม่เสียชื่อลูกช้าง…

จังหวัดสุพรรณบุรี…

                  อ.สำราญ แก้วแคมเสือ ศิษย์เก่าอาวุโสจากคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะประธานชมรมได้เป็นผู้ประสานงานลูกช้าง ในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพบปะ และให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มช. ณ โรงพยาบาลศุภมิตร… หลังจากนั้นที่ประชุมก็ได้มีการเลือก นพ.เมธ โชคชัยชาญ (รหัส 08) ผอ.โรงพยาบาลศุภมิตรเป็นประธานชมรมคนใหม่ฯ ก็หวังว่ากิจกรรมของชมรม ลูกช้างสุพรรณคงจะโด่งดัง เหมือนกับชื่อโรงพยาบาลศุภมิตรที่โชว์ฝีมือผ่าตัด เอาขอเหล็กที่ปักนัยตาวัยรุ่นออกเมื่อเร็ว ๆ นี้นะครับ…

จังหวัดนครปฐม…

                  คุณทองใบ ทองคำ (รหัส 11) แรงงานจังหวัดนครปฐมก็เป็นผู้ประสานงานศิษย์เก่า มช. ในจังหวัดนครปฐมรวมตัวกันอย่างคับคั่ง พบปะสังสรรค์ และให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก มช. ณ ห้องประชุม ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพลี ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ (รหัส 17) เป็นเจ้าของสถานที่… และจากงานสังสรรค์ในคืนนั้นที่ประชุมก็มีมติเลือกคุณทองใบ ทองคำ เป็นประธานชมรมฯ จังหวัดนครปฐมคนใหม่ พร้อมกับมีการร้องเพลงรณรงค์หาเงินบริจาคเข้ากองทุน 40 ปี มช. ได้จำนวน 15,000 บาท… แถมด้วยพี่สุวัฒน์ กอไพศาล (รหัส 10) มอบพวงมาลัยให้แก่คณะผู้บริหารจาก มช. พร้อมกับแต่งกลอนที่ซึ้งประทับใจ ซึ่งขออนุญาตินำมาถ่ายทอดกันต่อไปนี้ "ขอก้มกราบตัวลงที่ตรงนี้ แด่อาจารย์ผู้มีบุญคุณสูงค่า ในโอกาสที่ท่านสัญจรมา ศิษย์พร้อมพากันรำลึกนึกถึงพระคุณ" และทำให้ทราบว่าเฉพาะใน ม.ศิลปากร ก็มีศิษย์เก่า มช. ทำงานอยู่ประมาณ 100 ท่าน ก็นับว่าเป็นแหล่งชุมนุมลูกช้างที่ใหญ่พอควร… และข่าวสารลูกช้างก็ต้องขอขอบคุณอดีตนางนพมาศ มช. รหัส 11 คณะมนุษย์ศาสตร์ คุณใจทิพย์ ยุวบูรณ์ (ดาวทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์) แห่งสวนสามพรานที่ให้การต้อนรับ และดูแลคณะจาก มช. เป็นอย่างดี รวมทั้งหลายคนที่ฝากชมที่แสดงเป็นพระสุพรรณกัลยาได้อย่างยอดเยี่ยม ในละครสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงละครแห่งชาติเมื่อเร็ว ๆ นี้

กรุงเทพมหานคร…

                  ทีมผู้บริหารจาก มช. ก็ได้มีโอกาสพบกับศิษย์เก่า มช. ที่ทำงานสายสื่อสารมวลชน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ซึ่งก็มีศิษย์เก่าลูกช้างที่ทำงานสื่อสารมวลชนจำนวนมาก อาทิเช่น พี่สุรัช รัตตเสรี (รหัส 07) บก.ข่าวอาวุโส ช่อง 7… คุณถิราภรณ์ เพชราภินันท์ (รหัส 11) บริษัท CD&T Media… คุณคัทลียา นุดล (รหัส 13) นสพ.ไทยรัฐ… คุณวิยะดา ประสาทกิจ (รหัส 15) นสพ.เดลินิวส์… คุณชาญชัย สงวนวงษ์ (รหัส 14) ผอ.นสพ.ข่าวหุ้น… คุณสุรณีย์ แสงเพ็ญ (รหัส 14) หัวหน้าข่าวนสพ.มติชน… คุณวิโรจน์ ประกอบพิบูล (รหัส 19) หัวหน้าข่าวเกษตร ช่อง 9… คุณธีรศักดิ์ แสนสองเมือง (รหัส 33) ฝ่ายข่าว ช่อง 3… คุณอมรรัตน์ สอาดสอน (รหัส 32) หัวหน้าข่าวเนชั่นมัลติมีเดีย… คุณปราณี ศรีสุกใส (รหัส 16) ผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนามเข้ารับฟังข้อมูลความเป็นไป และ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากมายต่อการพัฒนา มช. รวมทั้งปวารณาตัวจะช่วยกันทำหน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงข่าวสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สังคมได้รับทราบต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณในน้ำใจของพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวลูกช้างสายสื่อมวลชนอีกครั้ง…

                  ในงานรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสและพบปะสังสรรค์ของชาว มช. ในกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มีคณาจารย์อาวุโส อธิการบดี และอดีตอธิการบดีเกือบทุกท่านไปร่วมงานรับการรดน้ำดำหัว จากบรรดาลูกช้างรุ่นต่าง ๆ ซึ่งไปร่วมงานกันอย่างมากมาย ประมาณ 200 คน… บรรยากาศของงานเป็นไปอย่างอบอุ่น… และมีศิษย์เก่าคนดังไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งอาทิ รมต.สุเทพ เทือกสุบรรณ (รหัส 12) คุณสุภาพ คลี่ขจาย แห่ง ITV (รหัส 11) คุณคัทลียา นุดล (รหัส 13) แห่ง นสพ.ไทยรัฐ… รวมถึงศิษย์เก่าจากราชบุรี นำโดยประธานชมรมคนใหม่ อ.อารีวรรณ เอมโกษา (รหัส 21) ผอ.โรงเรียนแคทรายวิทยา ก็ยกขบวนกันมาร่วมงานด้วย… ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากยกเครดิตให้กับพี่สุรอรรถ ทองนิรมล (รหัส 08) นายกสมาคมฯ แล้วก็คงเป็นแม่งานคนสำคัญ ดร.วิชาญ - คุณสมฤดี ศิริชัยเอกรัฒน์ สองลูกช้างมนุษย์ (รหัส 13) ซึ่งทุ่งเทเวลาแรงกายติดต่อประสานงานจนงานสำเร็จด้วยดี… และผลแห่งความเสียสละที่ประชุมในเย็นวันนั้นก็มีมติเลือก ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ เป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. กรุงเทพมหานครคนใหม่แทนพี่สุรอรรถ ก็ขอแสดงความยินดี… ในขณะที่คุณพรพิมล สุวรรณผ่องอาห์เรนส์ (รหัส 14) ก็ได้มอบเงินสมทบกองทุน 40 ปี จำนวน 1,000 บาท ก็ขอขอบคุณ…

จังหวัดกาญจนบุรี…

                  รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ก็ขอให้ฝากขอบคุณ คุณกำธร และคุณอุไร ล้อวงศ์งาม สองลูกช้างเจ้าของบ้านริมแคว - แพริมน้ำอันโด่งดัง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และต้อนรับดูแลในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ มช. จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 5 - 9 เมษายน ที่ผ่านมา อย่างดีเยี่ยม… รวมทั้ง ดร.สิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ นายกสมาคมศิษย์เก่า มช. กาญจนบุรี ลูกช้างใน จ.กาญจนบุรีที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับพร้อมทั้งทำการมอบกระป๋องออมสินมูลค่า 5,000 บาท ในนามสมาคมศิษย์เก่ากาญจนบุรี ฝากให้กับมูลนิธิพัฒนา มช. เป็นกองทุน 40 ปี เป็นกระป๋องแรกของกาญจนบุรีก็ขอขอบคุณอีกครั้ง…

ข่าวของลูกช้างทั่ว ๆ ไป

                  รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล ผู้รายงานข่าว รหัส 08… ก็ให้แจ้งว่าขอแสดงความยินดีกับ พี่นภามณี กฤษณะเศรณี ในฐานะเป็นพล.ต.หญิง คนแรกของรุ่น (และคงของ มช. ด้วย) ในขณะที่ผู้ปกครองนักเรียนก็ฝากชมโครงการเรียนภาษาช่วง Summer ในต่างแดนของพี่แว่นทิพย์ นิมมานเหมินทร์ (ม. Trans World Education) ว่าจัดการได้อย่างดีเยี่ยมแถมมีบริการหลายรูปแบบ ลูกค้าติดใจตาม ๆ กัน… ส่วนพี่นภาวดี ศิริภักดี หลังจากไปทดลองอยู่ที่ยุโรปมาพักหนึ่ง บัดนี้ก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ รพช. เพื่อไปทำหน้าที่ภรรยาท่านฑูตครรชิต ฑูตอุตสาหกรรม ประจำกรุงเวียนนาอย่างเต็มที่… เพื่อนฝูงและน้องพี่ลูกช้างที่ผ่านไปทางออสเตรียแวะหาได้… ในขณะที่ท่านกงศุลใหญ่ประจำดูไบ สาธารณรัฐอิมิเรต คุณอภิชิต อสัตถวาสี (รหัส 11) ลูกช้างและคนไทยที่ผ่านไปทำธุระทางนั้นก็ชมเปาะว่าให้การดูแลช่วยเหลือดีเยี่ยม… ส่วนสาวเคมี รุ่น 5 ผู้ใจบุญแห่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อรู้ข่าวว่าสมาคมโอดครวญเรื่องขาดเงินทุนในการทำข่าวสารลูกช้าง ก็ควักกระเป๋าบริจาคในนามศิษย์เก่าเคมี รหัส 11 5,000 บาท ก็ขอบคุณอีกครั้ง… และในงานรดน้ำดำหัวสังสรรค์ลูกช้างในกรุงเทพผู้ที่ทำให้เพื่อนรหัส 11 แปลกใจมากที่สุดได้แก่ท่านผู้กำกับ สภอ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู พตอ.วันชัย สุริยะศรี ซึ่งพารูปร่างค่อนข้างจะสมบูรณ์ไปโชว์จนเพื่อนฝูงเกือบจำไม่ได้… ส่วนคุณประจักษ์ ติณสูลานนท์ (รหัส 11) นักรักบี้ สมช. ตัวเล็กสุดในอดีตก็กลายเป็น ผจก.เขต ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ โดยมี อ.เครือวัลย์ แห่งรพ.รามาธิบดีคอยควบคุมอย่างใกล้ชิด… ในขณะที่พี่ฉายฉาน กังวานพงค์ (รหัส 09) ก็ได้ข่าวว่าย้ายไปเป็นผู้ช่วย ผจก.ใหญ่ฝ่าย IT ของธนาคารกรุงไทย… ส่วนศิษย์เก่าลูกช้าง รหัส 15 ในสายปกครองที่เปลี่ยนและเลื่อนตำแหน่งมีดังต่อไปนี้ คุณชีวิต แก้ววัฒนะ เป็นนายอำเภอสามชัยเขต ฉะเชิงเทรา คุณอภิชาติ เที่ยาพานิช เป็นนายอำเภอมวกเหล็ก สระบุรี คุณวัชารนท์ สืบสิทธิ์ เป็นนายอำเภอบัวเชษฐ์ จ.สุรินทร์ คุณชำราญ กันเรืองศรี เป็นผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม คุณพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม เป็นผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา และคุณพันธพนา สิริวงศ์ เป็นป้องกันจังหวัดพิษณุโลก… ในขณะที่ลูกช้างรหัส 13 ของแสดงความยินดีกับคุณฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี กรมวิชาการเกษตรเมื่อไม่นานมานี้… ส่วนพี่วราวุธ สุธีธร ลูกช้างธรณีวิทยาคนเก่ง (รหัส 10) ก็สร้างชื่อเสียงให้ มช. และของประเทศไทยอีกครั้ง โดยการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ภุกุ้มทั่ว จ.กาฬสินธุ์ อีก 700 ชิ้น อย่างน้อย 7 ตัว สมกับที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าลูกช้างดีเด่น… ในขณะที่คุณบุญพีร์ พันธ์วร หนุ่มมนุษย์ (รหัส 18) ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทสยามกลกาล ในฐานะเลขานุการโครงการ Think Earth บอกไม่สนใจเรื่องในดิน ทราบว่ากำลังทำโครงการ Think Earth - Things Sky ฉลอง 100 ปี สมเด็จย่า ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มช. อยู่… ตอนนี้รถ Nissan ก็เริ่มขายดี ว่าง ๆ บก.ก็จะลงไปหาเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อมของน้อง ๆ นักศึกษาปัจจุบันบ้าง…

                  สำหรับข่าวของลูกช้างใน มช. ตอนนี้เป็นช่วงเริ่มปีการศึกษาใหม่ บรรดาลูกช้างน้องใหม่หน้าตาสดใสกว่า 4,500 คน ก็ทำให้ มช. มีสีสันและชีวิตชีวามากขึ้น… แต่ผศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้งบรรดาคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา ก็ต้องอดหลับอดนอน เพื่อดูแลการทำกิจกรรมของพี่ ๆ น้อง ๆ ให้อยู่ในขอบเขต และขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาวเหนือ… ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่รุ่นพี่ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตกลงเปลี่ยนรูปแบบการรับน้องใหม่เป็นกิจกรรมที่อบอุ่น และสร้างสรรค์ นอกเหนือจากการรับขวัญน้องใหม่ ตามประเพณีอันดีงามของชาวเหนือแล้ว ยังมีโครงการนำน้องใหม่ทำความสะอาดพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน และจัดนำน้องใหม่ขึ้นดอยมนัสการพระธาตุดอยสุเทพในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2543 นี้ก็ขอเชิญพี่ ๆ ลูกช้างเก่าที่ยังมีไฟเข้าร่วมรับขวัญน้องใหม่ทั้ง 2 กิจกรรม… และนอกจากกิจกรรมดังกล่าวข่าวสารลูกช้างก็ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับลูกช้างปัจจุบันคนเก่ง น.ส.เอื้องอลิน กองแก้ว นศ.ปีที่ 4 ภาควิชาการสื่อสารมวลชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาโทรทัศน์ได้รับทุน "Young Journalist Award" เดินทางไปฝึกงานทำข่าวกับ CNN ที่อเมริกาและเมื่อกลับมาแล้วก็จะได้ทำงานในฐานะผู้ประกาศข่าวของ CNN ต่อไป… และสำหรับน้องใหม่ลูกช้างก็ขอประชาสัมพันธ์ ให้ทราบว่าตอนนี้มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยก็เปิดร้านจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษา รวมทั้งสินค้าของที่ระลึกที่มีตราสัญญลักษณ์ มช. ทั้งหมดก็ขอเชิญไปเลือกซื้อหาได้พี่นก วิธริดา ลูกช้าง (รหัส 30) ผจก.มูลนิธิและทีมงานยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคน…

                  ระยะนี้ มช. ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีท่านใหม่แทน ศ.นพ.โชติ ธีตรานนท์ ซึ่งจะหมดวาระลงในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทราบว่าจากขบวนการหยั่งเสียงเบื้องต้นก็มีศิษย์เก่าลูกช้างติดกลุ่มเข้าไปในฐานะแคนดิเคทอยู่หลายท่าน… ข่าวลูกช้างก็หวังว่าไม่นานเกินรอ มช. ก็อาจจะมีอธิบการบดีที่เป็นศิษย์เก่าลูกช้างท่านที่ 2 ต่อจากอดีตอธิการบดี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย อีกสักท่าน…

                  วกมาข่าวของลูกช้างที่อยู่ใกล้ตัว คุณวรานนท์ อุดมปัญญานันท์ (รหัส 30) ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมก็โบกมืออำลาบริษัทเชียงใหม่ศิริพานิช ไปเปิดร้านกาแฟอยู่หลวงพระบางประเทศลาวใครผ่านไปทางนั้นแวะเยี่ยมได้… ส่วนท่านนายกสมาคมฯ รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ก็เรียกประชุม กก.สมาคมฯ เพื่อพิจารณาถึงลู่ทางในการหาเงินเข้าสมาคมฯ นอกเหนือจากเงินค่าสมาชิกและเงินบริจาค เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมต่อไปได้ เพราะสมาคมฯ ก็มีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็ได้ข้อสรุปว่าสมาคมฯ จะจัดดนตรี "รำลึกถึงสุนทราภรณ์" ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน นี้ ณ หอประชุมใหญ่ มช. เริ่มเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป การจัดดนตรีดังกล่าว สมาคมก็ได้รับความกรุณาจากทางมหาวิทยาลัย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้หอประชุม และได้รับความกรุณาจากคุณอติพร สุนทรสนาน (เสนะวงศ์) ในฐานะทายาทครูเอื้อ นำนักร้อง - นักดนตรี สุนทราภรณ์วงใหญ่ มาเล่นให้ในราคาพิเศษ รวมทั้งมีศิลปินนักร้องกิตติมศักดิ์อีกมาก ก็ขอเชิญลูกช้าง และทุกท่านที่ชื่นชอบเพลงสุนทราภรณ์ และเพลงเก่าอมตะไปรับชมรับฟังกันได้ (รายละเอียดเกี่ยวกับงานอ่านได้ในคอลัมพ์เฉพาะในฉบับนี้)… โดยในการเตรียมจัดงานครั้งนี้นอกจากคณะกรรมการสมาคมฯ จะช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ชนิดลืมเหนื่อย เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดแล้ว… ก็ต้องขอขอบคุณคุณเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (ชินวัตร) (รหัส 24) ที่กรุณาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนค่าจัดพิมพ์โปรเตอร์ และพิมพ์บัตร… สถานบริการสุขภาพพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นสปอนเซอร์จัดพิมพ์สูจิบัตร… พี่ประเสริฐ โสพันธ์ (รหัส 09) ผู้จัดการภาค 3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด และธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ทุกสาขาในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร้านสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ ร้านหนังสือดอกหญ้า รวมทั้งผู้บริหารของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กรุณารับบัตรไปช่วยกระจาย/จำหน่าย…

                  สวัสดีครับข่าวสังคมลูกช้างก็คงจบแค่นี้แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า ลูกช้างท่านใดหรือจังหวัดใด มีกิจกรรมต้องการให้ข่าวสารลูกช้างนำลงประชาสัมพันธ์ ก็เชิญส่งไปได้ที่สมาคมหรือกองบรรณาธิการ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2543