ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University Alumni Relations Center, THAILAND


NEWS
line


     เส้นทางแห่งความทรงจำรับน้องรถไฟ 2561
     ขอแสดงความยินดี กับ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นักศึกษาเก่ารหัส 2106103 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ที่ได้รับการการลงคะแนนเสียงรับรอง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 - 2563
     สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญนักศึกษาเก่า มช. ทุกท่านลงทะเบียนใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ในวันที่ 2 - 8 มิ.ย.61ที่ www.cmualumni.or.th
     รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561–2563
     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ
     ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
     งานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560
     พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
     งานราตรีอ่างแก้วนครราชสีมา 2561
     ปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปี 2560
     นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
     ลำดับการถ่ายรูปหมู่ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561
     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอเชิญร่วมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา "หมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา" ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2561
     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561
     คณะศึกษาศาสตร์ มช. เตรียมจัดกิจกรรม ฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา
     เชิญร่วมงานราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 ชมดนตรี เพลินลีลาศ กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ เสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2560
     นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2560
1 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น