NEWS
line


     สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้าก้าวสู่ปี 60 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 -22.00 น. ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ Line ID: ผู้แทนรุ่นศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
     ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี
     ขอเชิญ นศ.เก่า นศ. ปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน วันที่ระลึก "วันทรงดนตรี" น้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์อัครศิลปิน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 16.3
     เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. "แอ่วเฮือนเยือนผญา" ในวันพุธที่ 14 - ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     เชิญร่วมกิจกรรม..ลูกช้าง RUN IN BKK วิ่งม่วนๆกลาง 3 สวนสวยในกรุงเทพ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
     เชิญเข้าร่วมกิจกรรม CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 21 พบกับ.. รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ลูกช้าง มช. รหัส 11 (คณะแพทย์)
     รายละเอียดการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
     เชิญร่วมงาน ..Sriphat Health Expo 2018 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 07.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
     มช.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สืบสานประเพณี “ลูกช้างขึ้นดอย” 8 ก.ย.นี้
     ระบบลงทะเบียนบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     เส้นทางแห่งความทรงจำรับน้องรถไฟ 2561
     ขอแสดงความยินดี กับ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นักศึกษาเก่ารหัส 2106103 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ที่ได้รับการการลงคะแนนเสียงรับรอง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 - 2563
     สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญนักศึกษาเก่า มช. ทุกท่านลงทะเบียนใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ในวันที่ 2 - 8 มิ.ย.61ที่ www.cmualumni.or.th
     รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561–2563
     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ
     ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข่าว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1 2 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น