CMU ALUMNI MAGAZINE
line
E-magazine Alumni     ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2550
   สัมภาษณ์พิเศษ ศ.นอ.นพ.ตะวัน กังวานพงศ์ อดีตอธิการบดี มช. - อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2549
   สัมภาษณ์พิเศษ ดร.สิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ (รหัส 148062) ลูกช้างผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร


     ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2549
   สัมภาษณ์พิเศษ อมรพันธุ์ นิมานันท์ (รหัส 11) ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก : นักปกครอง นักวิชาการ นักบริหารบนความหลากหลาย


     ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2549
   สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ รหัส 09 ลูกช้างนักธุรกิจ ผู้ยึดมั่นคาถา "ไม่ท้อถอย"


     ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2548
   สัมภาษณ์พิเศษ รมว.ยงยุทธ ติยะไพรัช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ลุกช้างผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม" รหัส 22


     ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2548
   สัมภาษณ์พิเศษ สุรอรรถ ทองนิรมล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย "รัฐศาสตร์ มช." รหัส 08


     ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2548
   สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (รหัส 11) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 14


     ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2547
   สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.พีรพันธุ์ เปรมภูมิ (รหัส 10) ลูกช้าผู้ไล่ล่าทรัพย์สินคืนให้แผ่นดิน


     ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน เมษายน - สิงหาคม 2547
   สัมภาษณ์พิเศษ อภิรักษ์ โกษะโยธิน (รหัส 2208139) อีกหนึ่งลูกช้างคุณภาพผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จการจัดแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ครั้งที่ 31 "ทองกวาวเกมส์"1 2 3 - 4 - LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น