CMU ALUMNI MAGAZINE
line
E-magazine Alumni     ปีที่ 13 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2556
   สัมภาษณ์พิเศษ พญ.กรรณิการ์ ตันประเสริฐ (รหัส 05) ดาบส แห่งมูลนิธิพระดาบส


     ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
   สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ (รหัส 13) นักวิทยาศาสตร์เคมีเพื่อล้านนา และ อาเซียน


     ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2556
   สัมภาษณ์พิเศษ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต (รหัส 11) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 15


     ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2555
   สัมภาษณ์พิเศษ คุณณัฐชาติ จารุจินดา (รหัส 15) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.


     ปีที่ 11 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2554
   สัมภาษณ์พิเศษ ชาว มช. รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม


     ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
   สัมภาษณ์พิเศษ คุณสุรพล เศวตเศรนี (รหัส 14) ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)


     ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

   ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2554
   สัมภาษณ์พิเศษ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (รหัส 23) เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน (รหัส 23) ลูกช้างฝาแฝดนักครีเอทีฟ แห่ง Index Creative Village : บริษัทเอเจนซี่ อันดับ 8 ของโลก


     ปีที่ 10 ฉบับที่ 3

   ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2553
   สัมภาษณ์พิเศษ คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา (รหัส 16) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการจข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)


     ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

   ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
   สัมภาษณ์พิเศษ คุณดวงใจแก้วปราณีต (รหัส 11) นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แห่งสหรัฐอเมริกา1 - 2 - 3 4 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น