RECENT ACTIVITIES
line   20 มกราคม 2560
   มช. 07 รุ่นแรกคืนรัง รำลีกความหลังขึ้นดอยไหว้พระธาตุดอยสุเทพ


   22 มกราคม 2560
   พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 25591 ... 2 3 4 5 6 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น