RECENT ACTIVITIES
line   12 กุมภาพันธ์ 2560
   วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 “Chiang Mai University Marathon 2017: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาราธอน (CMU Marathon)”


   23 มกราคม 2560
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มช. ครั้งที่ 51


   22 มกราคม 2560
   งานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น ปี 2559


   20 มกราคม 2560
   มช. 07 รุ่นแรกคืนรัง รำลีกความหลังขึ้นดอยไหว้พระธาตุดอยสุเทพ


   22 มกราคม 2560
   พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 25591 ... 2 3 4 5 6 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น