RECENT ACTIVITIES
line   9 มิถุนายน 2561
   ขอแสดงความยินดี กับ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นักศึกษาเก่ารหัส 2106103 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ที่ได้รับการการลงคะแนนเสียงรับรอง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 - 2563


   13 เมษายน 2561
   ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   31 มีนาคม 2561
   ราตรีอ่างแก้วจังหวัดพะเยา


   26 มีนาคม 2561
   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่า มช. คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ


   17 กุมภาพันธ์ 2561
   ราตรีอ่างแก้ว มช. พิษณุโลก1 2 3 4 5 - 6 - 7 8 9 10 11 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น