RECENT ACTIVITIES
line   14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
   รศ.โรม จิรานุกรม ต้อนรับคุณวีรวรรณ มอสบี้ (รหัส 3801079) นักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์ หรือ TIP Hero (Trafficking in Person) ประจำปี 2017


   13 กรกฎาคม 2560
   รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวร


   14 พฤษภาคม 2560
   กอล์ฟการกุศล มช.เชียงราย โอเพ่น ครั้งที่ 7


   13 เมษายน 2560
   ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   21 กุมภาพันธ์ 2560
   สานสัมพันธ์น้องพี่ ลูกช้างมช. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นครราชสีมา1 2 3 4 5 - 6 - LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น