ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University Alumni Relations Center, THAILAND


RECENT ACTIVITIES
line   31 กรกฎาคม 2560
   รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า มช. รุ่นที่ 4 ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของรุ่น


   22 กรกฎาคม 2560
   ต้อนรับนักศึกษาใหม่ มช. รหัส 60 ที่เดินทางมากับขบวนรถไฟ


   21 กรกฎาคม 2560
   ประเพณีรับน้องรถไฟ 2560 CMU: Happiness Starts HERE


   14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
   รศ.โรม จิรานุกรม ต้อนรับคุณวีรวรรณ มอสบี้ (รหัส 3801079) นักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์ หรือ TIP Hero (Trafficking in Person) ประจำปี 2017


   13 กรกฎาคม 2560
   รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวร1 2 3 4 5 - 6 - 7 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น