RECENT ACTIVITIES
line   13 เมษายน 2560
   ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   21 กุมภาพันธ์ 2560
   สานสัมพันธ์น้องพี่ ลูกช้างมช. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นครราชสีมา


   12 กุมภาพันธ์ 2560
   วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 “Chiang Mai University Marathon 2017: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาราธอน (CMU Marathon)”


   23 มกราคม 2560
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มช. ครั้งที่ 51


   22 มกราคม 2560
   งานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น ปี 25591 2 3 4 5 - 6 - LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น