RECENT ACTIVITIES
line   18 มกราคม 2561
   นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


   18 มกราคม 2561
   ปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปี 2560


   10 มกราคม 2561
   วันที่ระลึก "วันทรงดนตรี"


   14 ธ.ค.2560
   รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวร


   4 พฤศจิกายน 2560
   มช. ส่งกระทงใหญ่ สืบสานประเพณียี่เป็ง “ราชันย์ขวัญหล้า ธ สฤษดิ์”1 2 3 4 5 - 6 - 7 8 9 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น