RECENT ACTIVITIES
line   22 กรกฎาคม 2560
   ต้อนรับนักศึกษาใหม่ มช. รหัส 60 ที่เดินทางมากับขบวนรถไฟ


   21 กรกฎาคม 2560
   ประเพณีรับน้องรถไฟ 2560 CMU: Happiness Starts HERE


   14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
   รศ.โรม จิรานุกรม ต้อนรับคุณวีรวรรณ มอสบี้ (รหัส 3801079) นักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์ หรือ TIP Hero (Trafficking in Person) ประจำปี 2017


   13 กรกฎาคม 2560
   รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวร


   14 พฤษภาคม 2560
   กอล์ฟการกุศล มช.เชียงราย โอเพ่น ครั้งที่ 71 2 3 4 - 5 - 6 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น