ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University Alumni Relations Center, THAILAND


RECENT ACTIVITIES
line   9 กันยายน 2560
   ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2560


   8 กันยายน 2560
   กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ระยะทาง 822 กิโลเมตร


   4 กันยายน 2560
   มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์


   1 กันยายน 2560
   สานสัมพันธ์ ลูกช้าง มช. จังหวัดแพร่


   31 กรกฏาคม 2560
   โครงการ “ลูกช้าง เดิน วิ่ง ปั่น ร่วมกันรักษ์สุขภาพ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 25601 2 3 4 - 5 - 6 7 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น