RECENT ACTIVITIES
line   13 กรกฎาคม 2560
   รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวร


   14 พฤษภาคม 2560
   กอล์ฟการกุศล มช.เชียงราย โอเพ่น ครั้งที่ 7


   13 เมษายน 2560
   ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   21 กุมภาพันธ์ 2560
   สานสัมพันธ์น้องพี่ ลูกช้างมช. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นครราชสีมา


   12 กุมภาพันธ์ 2560
   วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 “Chiang Mai University Marathon 2017: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาราธอน (CMU Marathon)”1 2 3 4 - 5 - LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น