ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University Alumni Relations Center, THAILAND


RECENT ACTIVITIES
line   10 มกราคม 2561
   วันที่ระลึก "วันทรงดนตรี"


   14 ธ.ค.2560
   รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวร


   4 พฤศจิกายน 2560
   มช. ส่งกระทงใหญ่ สืบสานประเพณียี่เป็ง “ราชันย์ขวัญหล้า ธ สฤษดิ์”


   8 ตุลาคม 2560
   พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”


   8 กันยายน พ.ศ. 2560
   พิธีมุทิตาจิต บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุงานประจำปี 25601 2 3 - 4 - 5 6 7 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น