RECENT ACTIVITIES
line   3 มิถุนายน
   ชมรมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ กว่า 400 คน ที่เข้าการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


   9 มิถุนายน 2561
   ขอแสดงความยินดี กับ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นักศึกษาเก่ารหัส 2106103 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ที่ได้รับการการลงคะแนนเสียงรับรอง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 - 2563


   13 เมษายน 2561
   ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   31 มีนาคม 2561
   ราตรีอ่างแก้วจังหวัดพะเยา


   26 มีนาคม 2561
   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่า มช. คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับการเชิดชูเกียรติ1 2 3 - 4 - 5 6 7 8 9 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น