RECENT ACTIVITIES
line   31 กรกฏาคม 2560
   โครงการ “ลูกช้าง เดิน วิ่ง ปั่น ร่วมกันรักษ์สุขภาพ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


   31 กรกฎาคม 2560
   รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า มช. รุ่นที่ 4 ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของรุ่น


   22 กรกฎาคม 2560
   ต้อนรับนักศึกษาใหม่ มช. รหัส 60 ที่เดินทางมากับขบวนรถไฟ


   21 กรกฎาคม 2560
   ประเพณีรับน้องรถไฟ 2560 CMU: Happiness Starts HERE


   14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
   รศ.โรม จิรานุกรม ต้อนรับคุณวีรวรรณ มอสบี้ (รหัส 3801079) นักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์ หรือ TIP Hero (Trafficking in Person) ประจำปี 20171 2 3 - 4 - 5 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น