RECENT ACTIVITIES
line   8 กันยายน 2560
   กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ระยะทาง 822 กิโลเมตร


   4 กันยายน 2560
   มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์


   1 กันยายน 2560
   สานสัมพันธ์ ลูกช้าง มช. จังหวัดแพร่


   31 กรกฏาคม 2560
   โครงการ “ลูกช้าง เดิน วิ่ง ปั่น ร่วมกันรักษ์สุขภาพ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


   31 กรกฎาคม 2560
   รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า มช. รุ่นที่ 4 ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของรุ่น1 2 3 - 4 - 5 6 LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น