ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University Alumni Relations Center, THAILAND


RECENT ACTIVITIES
line   10 กรกฎาคม 2561
   ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุลรับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ประจำปี 2561


   12 กรกฎาคม 2561
   สมาคมนักศึกษาเก่า มช. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560


   2 กรกฎาคม 2561
   มอบเงินสมทบกองทุนนางสาวธีรยา วิสิทธิ์พานิช


   3 มิถุนายน
   ชมรมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ กว่า 400 คน ที่เข้าการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


   9 มิถุนายน 2561
   ขอแสดงความยินดี กับ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นักศึกษาเก่ารหัส 2106103 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ที่ได้รับการการลงคะแนนเสียงรับรอง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 - 25631 2 3 4 5 6 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น