RECENT ACTIVITIES
line   27 ตุลาคม พ.ศ. 2561
   พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561


   20 กันยายน 2561
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงเจตนารมณ์การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายในมหาวิทยาลัยเด็ดขาด เริ่ม 1 ตุลาคมนี้


   18 กันยายน 2561
   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ ผศ.อาคม ตันตระกูล ในโอกาสได้รับการแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์


   14 กันยายน 2561
   ร่วมมุทิตาจิตแก่เลขานุการ ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ประจำปี 2561


   วันที่ 10 กันยายน 2561
   รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากอุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.1 2 3 4 5 6 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น