RECENT ACTIVITIES
line   21 กุมภาพันธ์ 2562
   ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


   12 กุมภาพันธ์ 2562
   ต้อนรับ นายกเทศมนตรีนครยะลา และคณะ


   8 กุมภาพันธ์ 2562
   งานราตรีคืนสู่เหย้าบ้านสีแสด วาระก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.


   5 กุมภาพันธ์ 2562
   รับมอบเงินสมทบกองทุน 50 ปี มช.


   10 กุมภาพันธ์ 2562
   วิ่งการกุศล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 “Chiang Mai University Marathon 2019: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาราธอน (CMU Marathon)”1 2 3 4 5 6 ... LAST


เกี่ยวกับศูนย์นักศึกษเก่าฯ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่า
นักศึกษาเก่าดีเด่น