การสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้ ระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาเก่า หากนักศึกษาเก่าท่านใดที่ต้องการเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษาเก่า เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลที่ทำงาน สามารถเข้าระบบได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/App_General/login.aspx โดยใช้รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านที่ทางสำนักทะเบียนออกให้ หากไม่ทราบสามารถทำการสมัครเพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้
เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบ ทางศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์จะทำการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลกับไปยัง email ที่ท่านแจ้งไว้
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
ชื่อ *
นามสกุล *
รหัสนักศึกษา
คณะ
ภาควิชา
E-mail
รหัสผ่าน SIS ที่ต้องการ *
เลขบัตรประชาชน *
พิมพ์ตัวอักษรตามที่เห็นเพื่อยืนยัน :